כנסים מקצועיים

להלן רשימת הכנסים אותם מארגן האיגוד. הכנסים מזכים בנקודות CPE הנדרשות לצורך עמידה בדרישות ההתעדכנות המקצועית המתמשכת של בעלי ההסמכות מטעם לשכת המבקרים העולמית ה IIA.

לא קיימים כנסים עתידיים


לארכיון הכנסים