אודות האיגוד

האיגוד הישראלי

לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) הינה הגוף המקצועי העליון הקובע את כללי המקצוע משך עשרות שנים (משנת 1941), מרכז את תוכנית ההכשרה והלימוד של מקצוע הביקורת הפנימית ואת התכנים המקצועיים הקשורים במקצוע זה ומעניק את תעודות ההסמכה לעוסקים במקצוע הביקורת הפנימית בישראל וברחבי העולם.
איגוד מבקרים פנימיים בישראל הוא הגוף היחיד והבלעדי בישראל המוכר על ידי ה-IIA והוא בלבד נציגו המוסמך בישראל. לשכת המבקרים הפנימיים העולמית, המונה כ-190 אלף חברים ב- 180 מדינות, היא הגוף המוביל בתחום זה בעולם כולו ופועלת באמצעות לשכות מבקרים פנימיים ברחבי העולם. ה-IIA אחראית על מסגרת הנהלים המקצועיים הבינלאומית המכילה את הסטנדרטים הבינלאומיים לנהלים המקצועיים של הביקורת הפנימית והנחיות בינלאומיות אחרות, וכן מציעה תוכניות הסמכה בינלאומיות.

האיגוד מאגד את החברים במקצוע הביקורת הפנימית בישראל ומטרתו לקדם את העיסוק במקצוע הביקורת הפנימית ולהוות מסגרת ארגונית-מקצועית לכל העוסקים במקצוע. כמו כן, האיגוד פועל להגברת ושיפור הידע המקצועי וההכשרה של המבקרים הפנימיים, פועל להכשרה מקצועית והעלאת הרמה המקצועית של מבקרים פנימיים כמקובל בעולם הרחב, פועל להסמכת מבקרים פנימיים מטעם ה-IIA, מקדם חקיקה הנוגעת לביקורת פנימית, בוחן וקובע תקנים ונהלים בנושאי ביקורת פנימית ופועל לקיום התקנים המוצאים על-ידי לשכת המבקרים הפנימיים העולמית.

1. דירקטוריון - חברי הדירקטוריון (פירוט חברי הדירקטוריון ניתן למצוא תחת לשונית "ההנהגה")
2. ועדות האיגוד - להלן פירוט הוועדות שפועלות באיגוד ושמות היו"רים המעודכנים:

 • אקזקוטיבה- דורון כהן.
 • ועדת ביקורת - דני שפירא.
 • ועדה מקצועית - דורון רונן.
 • ועדת כנסים והשתלמויות - דורון רונן ודורון רוזנבלום.
 • ועדת כספים והשקעות - שמואל רוזנבלום.
 • ועדת תקנון - ליאור סגל.
 • ועדת קשר ללשכות בינלאומיות - דורון רוזנבלום.
 • ועדת אתיקה - אילה ורדי.
 • ועדת מידע ופרסומים - שרון ויטקובסקי-טביב.
 • ועדת ניהול סיכונים - גיל בר.
 • ועדת פרסום ושיווק- לינור דלומי 
 • ועדת קשר לאקדמיה - גבי סייג.
 • ועדת קשר לכנסת - דני שפירא.
 • ועדת קשר לרשויות המקומיות ולתאגידים העירוניים - דב כץ.
 • ועדת הקשר לחברות הממשלתיות - לילי אילון.
 • ועדת קשר לחברות הציבוריות - רון גרופל.
 • ועדת קשר ללשכת רו"ח- דורון רונן.
 • ועדה לנושאי מעילות והונאות - שמואל רוזנבלום.
 • ועדת גיוס ושימור חברים - שרון ויטקובסקי-טביב.
 • ועדה למענה לשאלות מקצועיות של מבקרים-אורן שחר.
 • ועדת הקשר למשרדי ממשלה- אורית קרופ.
 • ועדה להגנת חברים- אורית גדות- הורניק.
 • בית דין חברים- אילה ורדי.
 • ועדת הקשר לבנקים- גלית וייזר.
 • ועדת קשר לגופים מוסדיים / שוק ההון- ערן שחף.
 • ועדת הקשר לצה"ל- רון גרופל.
 • צוות תיקון חוק הביקורת הפנימית- רחל בן משה.
 • ועדת השמת חברים- חגי טננבאום-ארז.
 • ועדת קשר למשרד מבקר המדינה- דורון כהן.
 • ועדת קשר ללשכת עו"ד- ליאור סגל.